Saturday, 15 October 2011

CONTOH KERTAS KERJA

 Dapatkan versi microsoft office yang boleh di edit di http://pakejniaga.com

KERTAS CADANGAN
PROGRAM
KURSUS PENCEGAHAN RELAPSE
TAJUK
“ GAYA HIDUP SIHAT”
TEMPAT

__________
TARIKH
200-
ANJURAN
____________________
DAN
PEJABAT _______________
KURSUS PENCEGAHAN RELAPSE
”GAYA HIDUP SIHAT”

1.         PENGENALAN

1.1        Gaya hidup sihat sering kita dengar samada melalui media elekronik, media cetak ataupun percakapan harian kita. Tapi kita tidak faham apa Gaya Hidup Sihat yang sebenarnya.Bagi bekas ________ mereka sering mengabaikan gaya hidup sihat. Ini disebabkan  keadaan fikiran dan fizikal  telah dipengaruhi oleh ketagihan dadah dan amalan hidup yang tidah sihat.

1.2        Pejabat _________dengan kerjasama Pejabat Kesihatan ___________ akan membuat kursus dan bengkel dalam memberi motivasi Gaya Hidup Sihat kepada ___________, supaya menjadi amalan dalam kehidupan seharian mereka.

2.         TUJUAN:

Cadangan kertas kerja ini bertujuan :-

2.1        Memohon persetujuan daripada Komandan / Pejabat Kesihatan untuk mengadakan kursus RP bertajuk ”Gaya Hidup Sihat”.

2.2        Memohon sedikit peruntukan untuk penceramah jemputan dan juga jamuan ringan sepanjang kursus ini diadakan.

3.         OBJEKTIF

3.1        Memberi pendedahan kepada penghuni Gaya Hidup Sihat dan hidup yang seimbang.

3.2        Membantu penghuni untuk membina rancangan selepas dibebaskan.

4.         MATLAMAT

4.1        Penghuni tahu Gaya Hidup Sihat dan seimbang

4.2        Penghuni tahu dan bersedia untuk membuat perancangan selepas dibebaskan.

5.         PERANCANGAN PROGRAM

5.1        Program ini akan dijalankan secara ’ PERKONGSIAN PINTAR ’ dengan kerjasama Pejabat Kesihatan, ______________.

5.2        Pejabat Kesihatan akan menyediakan peruntukkan kewangan, penceramah jemputan, bahan – bahan untuk pameran dan juga pemeriksaan kesihatan sepanjang program kursus ini dijalankan.

5.3        Pihak Pejabat _______ akan menyediakan penghuni-penghuni, keluarga penghuni dan juga pegawai – pegawai  untuk turut bersama mengikuti program ini.

6.         KUMPULAN SASAR

6.1          Semua penduduk_________

6.2          Keluarga penduduk_______

6.3          Pegawai – pegawai ___________________.

7.         PENGISIAN PROGRAM

7.1        Ceramah I :       Penjagaan Kesihatan ____________

Sasaran :          Penghuni dan keluarga penghuni

7.2        Ceramah II :       Gaya Hidup Sihat

Sasaran            Penghuni dan keluarga penghuni

7.3        Pameran :         Gaya Hidup Sihat

Sasaran :          Penghuni, keluarga ______________ dan juga pegawai-pegawai______________.

7.4        Pemeriksaan Kesihatan

Sasaran:           Penghuni, keluarga penghuni dan juga pegawai-pegawai ____________.

8.         TEMA

’ GAYA HIDUP SIHAT MENJANA KEPULIHAN SEPANJANG HAYAT’

Satu kain rentang hendaklah dibuat dan diletakkan di pagar hadapan _________.

9.         TEMPOH PROGRAM / MASA / TEMPAT

9.1          1 hari

9.2          Masa – Bulan Ogos , tarikh akan ditentukan.

9.3          Tempat : __________________t.

10.        CADANGAN UNTUK PERASMIAN PROGRAM

10.1      Ketua Pengarah ____________ atau Pegawai Kanan dari Ibu pejabat / Pengarah Kesihatan _____________.

11.        JEMPUTAN

11.1        Ketua Jabatan dari Daerah ________________.

11.2        Ahli Lembaga Pelawat

11.3        Ketua Jabatan

11.4        Pemimpin Masyarakat

11.5        Pertubuhan ngo’s

12.        PENUTUP

Diharap dengan adanya kursus Gaya Hidup Sihat ini akan memberi peluang kepada Jabatan kerajaan yang lain untuk bersama- sama   turut serta dalam proses pemulihan bekas bekas _____________. Begitu juga   keluarga penghuni akan turut serta dan di beri pengetahuan tentang  penjagaan kesihatan dan bimbingan HIV.Semoga mendapat persetujuan daripada Ketua Jabatan  dan juga Pejabat Kesihatan.

Disediakan oleh

_______________________

Penyelaras Kursus

Pejabat _____________________

Negeri _______________

Anggaran Perbelanjaan Program Pencegahan Relapse ‘ Gaya Hidup Sihat ‘

1. Hari Pertama

Minum pagi   10.30

300 orang X 2 biji  X RM 0.30                                   =  RM 180.00

Makan T/Hari

150 X 5.00                                                                  = RM  750.00

Minum petang 4.00 petang

300 orang X 2 biji  X RM 0.30                                   =  RM 180.00

Jumlah                                                                       =  RM  1110.00

Bayaran Untuk Penceramah Jemputan

untuk 2 orang         RM 150.00 X 2                            =  RM   300.0

Jumlah Besar                                                   =  RM   1410.00

Dapatkan versi microsoft office yang boleh di edit di http://pakejniaga.com

No comments:

Post a Comment